OPEC-produksjonen falt drevet av sanksjoner mot Iran

Kartellet holder forventningene for global etterspørsel etter olje uendret for 2019, ifølge The Wall Street Journal. 

Energi

I en månedlig rapport for april kom det frem at produksjonen i kartellet falt marginalt i april (3.000 fat). Fallet kommer i kjølvannet av amerikanske sanksjoner mot Iran.I følge rapporten falt produksjonen til Iran med 164.000 fat om dagen til 2,55 millioner fat.I Saudi-Arabia falt produksjonen med 45.000 fat. Dette ble delvis gjort opp for av økt produksjon fra Nigeria og Irak, i tillegg til Venezuela som økte produksjonen med 28.000 fat. Resultatet ble at total produksjon fra OPEC kun falt med 3.000 fat til 30,031 millioner fat om dagen. Justerer forventningene til produksjon utenfor OPECTilbudet fra land utenfor OPEC i 2019 forventes å vokse med 2,14 millioner fat om dagen, ned 30.000 fat fra OPECs forrige rapport. USA sto for den største delen av kuttet i forventningene hvor produksjonsveksten ventes 91.000 fat lavere enn tidligere antatt.OPEC forventer også at Russland vil øke produksjonen med 190.000 fat om dagen i løpet av 2019. Norge pekes ut, sammen med Mexico, Kazakhstan og Indonesia, som land der produksjonen er ventet å falle mest. For Norge forventer kartellet at produksjonen vil falle med 60.000 fat om dagen til 1,79 millioner fat olje, gass og kondensater. Drøy måned til møte om ny kuttavtaleFra første januar trådte OPEC+ avtalen i kraft hvor OPEC, Russland og ni andre ikke-medlemmer ble enige om å kutte produksjonen med 1,2 millioner fat om dagen i seks måneder (fra nivåene i oktober 2018). I denne avtalen skulle OPEC kutte 800.000 fat hvorav Saudi-Arabia skulle stå for 250 tusen fat.Produsentene møtes 25 og 26 juni for å beslutte om kuttene videreføres.Brent-oljen er opp 2,12 prosent til 71,42 dollar og WTI-oljen stiger 1,23 prosent til 61,79 dollar.

olje
opec
Nyheter
Energi