Aker BP borer knusktørt

Ingen hell oljeprodusenten i Nordsjøen.

Energi

Aker BP har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-16 S. Brønnen er boret om lag 10 kilometer nord for Gina Krog-feltet og 220 kilometer vest for Stavanger i den midtre delen av Nordsjøen.Brønnen var knusktørr.Primært letemål for brønn 15/6-16 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Hugin- og Sleipnerformasjonen), skriver Oljedirektoratet. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Skagerrakformasjonen).Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 777. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.Brønn 15/6-16 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå skal videre til utvinningstillatelse 442 i midtre del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/2-20, der Aker BP er operatør. 

Nyheter
Energi