ConocoPhillips leverer PUD

Ved inngangen til ConocoPhillips-bygget. Foto: Finansavisen.

Leverer PUD på mandag.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen mottar mandag 1. juli planer for Tor II fra operatør ConocoPhillips i Olje- og energidepartementet, ifølge en melding fra departementet onsdag.Tor II er en undervannsutbygging med to havbunnsrammer tilknyttet Ekofisk. Totalt er det snakk om anslagsvis 60 millioner fat oljeekvivalenter, med en investering på om lag seks milliarder norske kroner.Tor-feltet i Nordsjøen hadde produksjonsstart i 1978 og var tilkoblet Ekofisk. Produksjonen opphørte i 2015. Prosjektet som nå søkes godkjent er en gjenutbygging av feltet.Produksjonsstart er forventet i 4. kvartal 2020.