Flere rigger i drift

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.126 rigger i operasjon i mai. Det er 64 flere enn for en måned siden.Offshore var det 240 rigger i drift, ned 11 fra foregående måned.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart