Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling viser flere enheter i drift i Nord-Amerika.

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.086 rigger i operasjon per 21. juni. Det er 10 flere enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 977, ned to fra uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med 1, til 789. Antallet gassrigger var 177, ned 4 fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 119 rigger i drift, opp 12 fra uken før. I Mexicogulfen var det 24 rigger i drift, uendret fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart