Flere rigger i drift

Andre uken på rad med økning.

Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.091 rigger i operasjon per 28. juni. Det er fem flere enn for en uke siden, og den andre uken på rad med økning i antall aktive rigger.I USA var det totale antallet rigger i drift 967, uendret fra uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med fire, til 793.  Antallet gassrigger var 173, ned fire fra uken før. Riggtellingen for Canada viste i samme periode 124 rigger i drift, opp 5 fra uken før. I Mexicogulfen var det 26 rigger i drift, opp to fra uken før.Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon. Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

riggtelling
olje
baker hughes
Nyheter
Energi