Mer på lager i USA

Råoljelagrene i USA stiger.

Tall fra American Petroleum Institute (API) viser at råoljelagrene i USA steg med 3,5 millioner fat i forrige uke.Det er ventet at de amerikanske råoljelagrene vil falle med 0,85 millioner fat når de offisielle lagertallene fra amerikanske myndigheter kommer onsdag ettermiddag, ifølge Reuters-konsensus.Samtidig er det blitt kjent at bensinlagrene steg med 2,7 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 6,3 millioner fat i forrige uke, ifølge API.


Les også