Okea skal på børs - må senke ambisjonene

Ikke lett med roadshow når oljeprisene faller kraftig.

Okea la for to uker siden frem sine planer for børsnotering . Selskapet søker nå etter å revidere disse planene, går det frem av en børsmelding torsdag.Det indikative kursintervallet senkes, samtidig som tegnings- og bookbuildingperioden forlenges til hhv. 12:00 og 15:00 13. juni.I tillegg vil dagens eiere ikke legge ut noen av sine aksjer for salg.Gründere selger ikke - vil ha merAndre datoer for betaling, levering og første handelsdag vil bli justert tilsvarende.Okea ville i utgangspunktet hente 650-858 millioner kroner (74-98 millioner dollar) ved å utstede opptil 26 millioner nye aksjer.Selskapet indikerte et kursintervall på 25-33 kroner, noe som hadde priset egenkapitalen i Okea til 2,2-2,9 milliarder kroner.Samtidig har de fire gründerne søkt på å tegne seg for ytterligere aksjer.Toppsjef Erik Haugane og Anton Tronstad (prosjekt- og teknologidirektør) vil begge tegne seg for 200.000 aksjer til, mens Knut Evensen (finans- og IR-direktør) og Ola Borten Moe (direktør for forretningsutvikling) vil tegne aksjer for ytterligere 150.000 kroner.I tillegg vil styremedlemmene Finn Haugan og Frank Stensland tegne aksjer for hhv. 300.000 og 200.000 kroner.Roadshow og kraftig oljeprisfallOkea-ledelsen kan fortelle om god interesse på sitt roadshow, som ble gjennomført samtidig med høy volatilitet og et kraftig oljeprisfall.Tegningene har likevel ikke vært store nok til å fullføre børsintroduksjon på opprinnelig vilkår.Derimot har selskapet mottatt «betydelige indikasjoner» på interesse under det indikative intervallet fra store, viktige institusjonelle investorer.Les mer her.