- Oljeprisen kan falle til 30 dollar og stige til 100 dollar

Råvarestrateg Ole Hansen, Saxo Bank, tror oljeprisen har kommet seg opp på et platå, men at det fremdeles er risiko både på oppsiden og nedsiden.

Energi

oljeprisen
Nyheter
Energi