Oljeprisen nærmer seg farlig område

Analysesjef advarer.

Oljeprisene er stadig på defensiven.Onsdag ettermiddag står Brent august-olje i 60,75 dollar fatet, ned 2,5 prosent i dagens handel.WTI-oljen er ned 2,8 prosent til 51,80 dollar fatet.Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, påpeker i en oppdatering onsdag at Brent-prisen nærmer seg farlig område.- Den har igjen kommet farlig nær 38,2 prosent Fibonacci-støttenivå (det vil si at 38,2 prosent av forrige oppgang er spist opp, red. anm), altså 60,07 dollar fatet for august-kontrakten. Under dette nivået er det i bunn og grunn ingen støtte før 51,43 dollar fatet, skriver han. Mer om Fibonacci og oljeprisen her.Det store spørsmåletDet store spørsmålet er ifølge Schieldrop hvorfor amerikanske oljelagre stiger som de gjør.Han viser til at Brent-kurven handles i en kraftig «backwardation» (det vil si at dagens spotpriser ligger over priser på fremtidig levering), noe som peker mot et fysisk veldig stramt marked.- Den naturlige og instinktive tolkningen om at stigende USA-lagre gjenspeiler et løpende overtilbud i det globale oljemarkedet ser ikke ut til å være helt konsistent med en «backwardated» struktur på Brent-kurven, fortsetter analytikeren.Faktum er ifølge Schieldrop at USA i dag har problemer med både rørledninger, raffineri og kvalitet som forstyrrer bildet.- Disse problemene fører til en større spread mellom Brent og WTI. Jo større den blir, desto mer betyr det at USA har lokale oljemarkedsproblemer som ikke nødvendigvis er et speil av de samme problemene i det globale markedet, skriver analysesjefen videre.Han trekker først og fremst frem at den amerikanske skiferoljeproduksjonen bare fortsetter oppover.- Bygging av rørledninger er underveis, men henger etter med en del mer kapasitet som kommer på sent i 2019 og 2020. Altså hoper oljen seg naturlig opp i USA, legger press på WTI og utvider Brent/WTI-spreaden, heter det.- Raffineriene trapper oppSchieldrop peker videre på at amerikanske raffinerier - av flere grunner - driver langt under normale nivåer og derfor produserer betydelig mindre olje enn normalt. Etter SEBs beregninger har de produsert 31 millioner fat per dag mindre enn normalt siden uke 6.- Amerikansk skiferolje er veldig lett og inneholder mye bensin. Dette fører til en naturlig overproduksjon av bensin, og lagre som igjen er over 5-årig gjennomsnitt. Raffineriene i USA foretrekker derfor kanskje å importere mer middels svovelholdig olje (medium sour crude) og produsere mindre skiferolje, for dermed å øke amerikanske oljelagre, skriver han.Ifølge SEB-analytikeren har en betydelig mengde raffinerikapasitet vært ute av spill gjennom vårvedlikeholdet.- Disse har nå begynt å trappe opp igjen, og vil derfor produsere mye mer olje fremover. Raffineriutnyttelsen stiger også, fortsetter Schieldrop.