Råoljelagrene i USA stiger

Tall fra American Petroleum Institute (API) viser at råoljelagrene i USA steg med 4,9 millioner fat i forrige uke.Det er ventet at de amerikanske råoljelagrene vil falle med 0,5 millioner fat når de offisielle lagertallene fra amerikanske myndigheter kommer onsdag ettermiddag, ifølge Reuters-konsensus.Samtidig er det blitt kjent at bensinlagrene steg med 0,8 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 3,5 millioner fat i forrige uke.