Shell varsler vanvittige utbytter

Cash is king.

Royal Dutch Shell avholder kapitalmarkedsdag, og serverer der en strategioppdatering, samt finansielle utsikter til 2025.Oljekjempen venter å gjøre årlige investeringer (capex) på i snitt 30 milliarder dollar i årene 2021-25, med et tak på 32 milliarder dollar.Selskapet er i rute til å levere på 2020-målene, og jekker opp utsiktene for fri organisk kontantstrøm til rundt 35 milliarder dollar i 2025 med oljepris på 60 dollar fatet. Kontantstrømmen skaper ifølge Shell et potensial for utdeling til aksjonærene (utbytte og tilbakekjøp av aksjer) på 125 milliarder dollar eller mer i femårsperioden. Les mer her.