Analytiker: Den største endringen i oljemarkedets historie

Titusener av skip ferdes daglig på verdens hav, og forbrenner mer enn tre millioner fat olje, men fra og med neste år må shippingindustrien rette seg etter nye regler som setter krav om å redusere svovelinnholdet i drivstoffet dramatisk.IMO 2020-reguleringene (International Maritime Organization) er nå mindre enn seks måneder unna.-Det er den største endringen i oljemarkedets historie, sier Steve Sawyer, senioranalytiker i Facts Global Energy til CNBC. Videre sier Sawyer at reguleringene fra IMO 2020 vil påvirke råolje-produsenter, tradere, skipseiere, raffinerier og sliter med å peke på hvem som ikke kommer til å kjenne effektene av reguleringen på kroppen.Innholdet i avtalen presiserer at svovelinnholdet i drivstoffet ikke kan overstige 0,5 prosent, til sammenligning ligger dagens krav på 3,5 prosent. Videre antas det mest utbredte drivstoffet innenfor shipping per nå å ligge på 2,7 prosent. Den påtroppende reguleringen antas å skape overtilbud av olje med høyt svovelinnhold som følge av at etterspørselen vil synke drastisk. International Energy Agency estimerer at etterspørselen vil falle med om lag 60 prosent. På den andre siden forventes det at IMO-vennlig drivstoff vil oppleve økt etterspørsel, hvilket kan medføre høye priser. Analytikere peker på container industrien som mest utsatt, og estimerer med en merkostnad på ti milliarder dollar som følge av reguleringene. Verdens to største containerskip, A.P. Møller-Mærsk og MSC har begge uttalt at IMO 2020 medfører merkostnader på to milliarder dollar per båt, ifølge CNBC. Grønn shipping i fokusSkipseiere kan redusere svovelutslippene ved å bruke drivstoff med lavt svovelinnhold, installere “scrubbere” eller gå over til dyrere former for drivstoff som flytende naturgass. Skip med scrubbere installert kan fortsette å bruke drivstoff med høyt svovelinnhold da scrubberne kutter utslipp av svoveloksider og dermed innfris kravet på 0,5 prosent. Analytikere hos UBS forventer at det grønne markedet for shipping kan være verdt så mye som 250 milliarder dollar innen fem år. Spetalen og FredlyFlere kjente norske investorer har posisjonert seg med tanke på IMO 2020 reguleringene. Blant annet Arne Fredlys børsnoterte Hunter Group som har anskaffet åtte VLCC-skip, alle med scrubbere installert. Et av skipene er allerede solgt med solid gevinst. Spetalen-kontrollerte Vistin Pharma har også valgt å posisjonere seg inn mot reguleringene. Selskapet har inngått et veddemål som er eksponert mot prisforskjellene på drivstoff med lavt svovelinnhold, marine gas oil (MGO) og vanlig bunker olje (Sing 380). Priser på de to drivstofftypene er vanskelig å finne, men Vistin Pharma meldte etter første kvartal om at veddemålet har begynt å snu riktig vei.