EAM Solar anker dom

Vil ha voldgiftsdom omgjort.

4. april i år ble det kjent at en voldgiftdomstol i Milano avslo EAM Solars krav mot Aveleos SA.Kravet inkluderer blant annet annulleringen av kjøpet av 31 solparker i 2014. Dog var dommen ikke enstemmig. Fredag varsler EAM Solar at selskapet anker dommen.Anken vil legges frem for en sivil ankedomstol i Milano.Les mer her.