EIA - nedjusterer oljeestimater

Energi

Amerikanske energimyndigheter (EIA) estimerer at global oljeetterspørsel vil stige med 1,1 million fat pr dag i 2019, 0,2 millioner fat mindre enn i forrige rapport. For 2020 forventer EIA fortsatt en etterspørselsvekst på 1,4 millioner fat pr dag. Det fremkommer av den seneste utgaven av Short-Term Energy Outlook publisert av EIA tirsdag.Svakere utsikter Som et resultat av stadig svakere utsikter for etterspørsel i 2019, forventer EIA at globale oljelagre vil øke med 0,1 millioner fat i både 2019 og 2020, ifølge rapporten.EIA ser videre en råoljeproduksjon i USA på 12,36 millioner fat pr dag i 2019, mot 12, 32 millioner fat pr dag i forrige rapport. Anslaget for 2020 settes til 13,26 millioner fat, uendret fra forrige rapport, der den meste av veksten vil komme fra Permian.Prisestimater EIA forventer at Brent-prisen i gjennomsnitt vil ligge på 67 dollar pr fat i andre halvår 2019, og forbli på det nivået i 2019. For WTI-prisen forventer EIA at den i gjennomsnitt vil ligge på 62 dollar pr fat i andre halvår og 63 dollar pr fat i 2020.Mer spesifikt nedjusterer EIA Brent-anslaget for 2019 og forventer at prisen vil ligge på 66,51 dollar pr fat, mot tidligere anslag på 69,69 dollar pr fat. Brent-prisanslaget for 2020 beholdes på 67,00 dollar pr fat, uendret fra juni- og mai-rapporten.For WTI oppjusterer EIA prisanslaget for 2019, og ser nå en pris på 59,58 dollar pr fat, mot tidligere anslag på 59,29 dollar, mens de fortsatt venter en pris på 63,00 dollar pr fat i 2020, uendret fra juni- og mai-rapporten.I skrivende stund omsettes et fat brent nordsjøolje for 64,81 amerikanske dollar fatet, opp ett prosent. WTI-oljen omsettes for 58,67 amerikanske dollar per fat, og er opp 1,45 prosent.API-tallene overraskserTall fra American Petroleum Institue tirsdag kveld viste at amerikanske råoljelagre falt med 8,1 millioner fat i forrige uke. Analytikernes forventninger var et trekk på 3,1 millioner fat for uken som slutten 5. juli. Vi skriver dermed fire uker på rad med fall i de amerikanske råoljelagrene. Hvis de offisielle EIA-tallene kommer inn på nivå med API-tallene, kan en forvente at oljeprisen vil fortsette å krype oppover.

eia
oljepris
brent-olje
wti
Nyheter
Energi