Enda færre rigger i drift

11 rigger er ute av operasjon i Nord-Amerika på to uker.

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.072 rigger i operasjon per 19. juli. Antall rigger i operasjon har falt med hele 11 rigger på bare to uker.I USA var det totale antallet rigger i drift 954, fire færre enn uken før.Antall amerikanske oljerigger falt med fem til 779. Antallet gassrigger var 174, opp to fra uken før. Riggtellingen for Canada viste i samme periode 118 rigger i drift, opp én fra uken før. I Mexicogulfen var det 25 rigger i drift, ned én fra uken før.Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon. Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart