Equinor med oljefunn

Equinor har gjort funn ved Lille Prinsen.

Equinor Energy, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 16/1-30 S og 16/1-30 A, melder Oljedirektoratet fredag.Brønnene er boret om lag en kilometer vest for funnbrønnen 16/1-29 S (Lille Prinsen) i midtre del av Nordsjøen og 200 kilometer vest for Stavanger, opplyses det. Funnet ble ifølge meldingen påvist i 2018 i Zechsteingruppen av senperm alder samt i Gridformasjonen av eocen alder.Størrelsen på funnet før avgrensningsbrønnene ble boret var på mellom 2,5 og 5,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.Olje- og gass-funnet 16/1-6 S Verdandi, som ble gjort i samme tillatelse i 2003, var i Heimdalformasjonen i paleocen og i Gridformasjonen i eocen. Primært letemål for brønn 16/1-30 S var å avgrense oljefunnet 16/1-29 S og fastsette olje/vann-kontakten i den ytre kilen mot sør. Rettighetshaverne skulle dessuten undersøke muligheten for reservoar i trias og jura. Sekundært letemål var å avgrense 16/1-6 S Verdandi for en mulig oljesone i Heimdalformasjonen, undersøke petroleumspotensialet i Gridformasjonen og samle inn data i grunnfjell. I primært letemål traff brønnen på en oljekolonne på 18 meter i Vikinggruppen av mellom- til senjura alder, med sandsteinslag på til sammen 2 meter med moderat reservoarkvalitet. Det sekundære letemålet i Heimdalformasjonen ble ikke påtruffet. I Gridformasjonen traff  brønnen på en oljekolonne på tolv meter, med en meter sandstein med moderat reservoarkvalitet, heter det. Hensikten med brønn 16/1-30 A var å undersøke utstrekningen av karbonatreservoaret i Zechsteingruppen av senperm alder, samt undersøke muligheten for reservoarutvikling i trias og jura. Brønnen traff ifølge meldingen på en oljekolonne på 15 meter i Vikinggruppen av mellom- til senjura alder, med til sammen 6 meter tykke sandsteinslag med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje ble påvist ned til 1914 meter under havoverflaten. Karbonatreservoaret av senperm alder ble ikke påtruffet. Tilleggsvolumer i ytre kile til oljefunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen) er beregnet til mellom 0,2 til 1 million Sm3 utvinnbar olje. Andre segmenter i 16/1-29 S (Lille Prinsen) vil bli evaluert, og videre avgrensning av oljefunnene er under evaluering.   Brønnene er nå permanent plugget og forlatt, og ble boret av innretningen West Phoenix, som nå skal til utvinningstillatelse 942 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/2-5 S, der Equinor Energy er operatør.