Kjemper om å bli første nordmann som lader huset med elbilen

Magnus Vågen fra Inderøy og Trond Thorbjørnsen fra Stavanger trodde begge de skulle bli først i Norge til å koble elbilen til hjemmet. Det var før de møtte hverandre. 

Energi

Fredag 21. Juni var internasjonal presse til stede i Norge i forbindelse med lanseringen av rapporten «Developing Flexibility: The new cornerstone of the grid». Rapporten er utarbeidet av Bloomberg New Energy Finance, på vegne av den britiske bransjeorganisasjonen REA (Renewable Energy Association) og energistyringsselskapet Eaton.Blant talerne på arrangementet var Magnus Vågen og Trond Thorbjørnsen. Før de møttes på konferansen hadde begge en ambisjon om å bli første nordmann til å koble elbilen til hjemmet. – Jeg venter på en toveis billader, og når den kommer kan vi rett og slett drifte huset om ettermiddagen med batteriet på vår Nissan Leaf, sier Vågen.Da er strømmen på sitt billigsteNår kvelden kommer, og strømforbruket avtar, lades elbilen. Det er nemlig da strømmen i strømnettet er på sitt billigste. – Det samfunnsøkonomiske ved dette er at nettet belastes mindre i den perioden hvor folk flest bruker mest strøm, sier Vågen, som er utdannet sivilingeniør i bygg og miljøteknikk ved NTNU.Utsagnet får støtte av Jon Helsingeng som leder energistyringsselskapet Eaton i Norge.– Samfunnet elektrifiseres i et rekordtempo. Biler, busser, ferger, ja til og med fly, vil snart være elektriske. Elektrifiseringen legger et voldsomt press på strømnettet fordi mange bruker strøm på samme tidspunkt, da oppstår det strømtopper. Elbilene kan bidra til å nøytralisere disse forbrukstoppene ved at elbilbatteriet drifter huset på tider av døgnet der presset er størst, sier Helsingeng.– Det hadde vært gøy å være den første i Norge som kobler bilen til hjemmet, men jeg tror Trond stikker av med «tittelen», smiler VågenBlir trolig først i NorgeTrond Thorbjørnsen jobber med innovasjon i Lyse, og leder Lyse sine pilotprosjekter i det EU-finansierte forskningsprosjektet Invade. Prosjektet startet i 2017, har et budsjett på 16 millioner euro, og gjennomføres i fem land.– Europa må skape et fleksibelt marked for strøm for å muliggjøre overgangen til fornybare energikilder. Elbiler kan være et av flere bidrag for å skape dette fleksibilitetsmarkedet, sier Thorbjørnsen. Konseptet med toveis strøm ses særlig relevant i Norge der elbiler utgjør 7,2 prosent av antall personbiler, og andelen er stigende.

innovasjon
elbil
elektrifisering
Nyheter
Energi