Kraftig fall i oljeprisene

Er Opec-kuttet nok?

Sent tirsdag ettermiddag fikk oljeprisene seg en kraftig knekk. Ved 21-tiden har fallet tiltatt ytterligere, og Brent-oljen er ned 4,10 prosent til 62,40 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 4,86 prosent til 56,22 dollar per fat. Det skjer til tross for at Opec+ tidligere i dag bekreftet at oljekartellet ville fortsette den nåværende produksjonskuttavtalen på 1,2 millioner fat per dag med ytterligere ni måneder frem til mars 2020.Spørsmålet mange stiller seg er om kuttene er store nok til å holde oljeprisene oppe. Se også: Oljeprisen kan bli liggende "stuck" på 59 dollar Se også: OPECs kutt var priset inn allerede - Det kommer til å bli vanskelig å holde på oppgangen. Det kommer til å være et spørsmål i markedet om kuttene er nok, sa John Kilduff i Again Capital Management i går, ifølge Reuters. Oljeprisene har de siste månedene blitt tynget av økende amerikansk oljeproduksjon, i tillegg til bekymringer om avtakende global økonomisk vekst, som vil svekke oljeetterspørselen. Mange aktører hadde kanskje ønsket seg at Opec gjorde større kutt for å dempe presset på prisene fra etterspørselssiden. - Det ser ut til å være skuffelse rundt at Opec ikke gjorde et større produksjonskutt. Eller en følelse om at etterspørselen er virkelig dårlig, sier Phil Flynn i Price Futures Group, ifølge Reuters.Se også: Irans oljeminister signerte avtalen, men det var vanskelig Se også: Oljeprisen kan stige til 100 dollar - eller falle til 30 dollar