Lite oljefunn for Aker BP

Energi

Aker BP har gjort et lite oljefunn i undersøkelsesbrønnen Froskelår Nordøst, samtidig som avgrensningen av oljefunnet Frosk antas å ligge innenfor tidligere ressursspenn, opplyses det i en melding fra Oljedirektoratet.Foreløpig størrelse på funnet er på mellom 0.3 og 1.6 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen andre funn i nærheten med hensyn til oppfølging og en mulig utbygging, opplyses det. - Brønnene, som også er piloter for prøveutvinning, ble boret skrått og horisontalt henholdsvis 2 og 3 kilometer nordøst og nord fra havbunnsrammen på Bøyla-feltet i den midtre delen av Nordsjøen og 225 kilometer vest for Stavanger, heter det i meldingen. 

aker bp
Nyheter
Energi