Magnora har delt ut en halv milliard

- Kan generere betydelig kontantstrøm.

Energi

Magnora (tidligere Sevan Marine) opplyste 1. juli at selskapet vil betale ut 52,6 millioner kroner til aksjonærene 11. juli. Denne kapitalreduksjonen er i tråd med selskapets strategi redegjort for 10. desember i fjor, går det frem av en børsmelding.De siste ni månedene har selskapet returnert totalt 499,7 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende 9,50 kroner per aksje, i utbytte og kapitalreduksjoner.Styret i Magnora har som intensjon å utføre ytterligere distribusjon av kapital til aksjonærene i form av utbytter og/eller kapitaldistribusjon, og har også lansert et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer.Intensjonen er å distribuere kontantstrømmen generert av selskapets royalty-avtaler, i tillegg til overskuddskontanter, så langt det lar seg gjøre innenfor lovens rammer.Som følge av transaksjonen mellom Magnora og Sembcorp Marine Integrated Yard i september 2018, er Magnoras hovedvirksomhet fokusert på forvaltning av selskapets lisensavtaler Western Isles og Shell Penguins.Avtalene har ifølge Magnora potensial til å generere betydelig kontantstrøm for selskapet de kommende årene.Les mer her.

magnora
sembcomp marine
utbytte
tilbakekjøp av aksjer
Nyheter
Energi