Mindre på lager i USA

Råoljelagrene i USA faller i USA.

Ifølge tall fra American Petroleum Institute (API) falt råoljelagrene i USA falt med 5,0 millioner fat i forrige uke, ifølge TDN Direkt.Det er ventet at de amerikanske råoljelagrene vil falle med 3,0 millioner fat når de offisielle lagertallene fra amerikanske myndigheter kommer onsdag ettermiddag, ifølge Reuters-konsensus.Samtidig er det blitt kjent at bensinlagrene falt med 0,4 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 1,7 millioner fat i forrige uke.