Oljeprisene stiger i forkant av rentemøte

Forventninger om rentekutt løfter prisene

Oljeprisene stiger tirsdag kveld. Ved 19.30-tiden er Brent-oljen opp 0,94 prosent til 64,22 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,95 prosent til 57,41 dollar per fat. Ifølge Reuters får oljeprisene drahjelp fra forventningene til morgendagens rentebeslutning i USA. Det prises inn om lag 80 prosent sannsynlighet for et juli-kutt på 25 basispunkter. De fleste strateger forventer ett til tre rentekutt for inneværende år. Lavere renter skaper forventninger om høyere oljeetterspørsel i USA. Samtidig kan det tenkes at dagens Twittertirade fra Trump legger en demper på oppgangen. «Det går veldig dårlig i Kina. Dårligere enn på 27 år. De skulle begynne å kjøpe våre jordbruksprodukter nå - ingen tegn til at de gjør det. Det er problemet med Kina; de lever ikke opp til det de sier», skrev Trump på Twitter.USA sendte mandag en delegasjon til Shanghai for å fortsette forhandlingene om en mulig handelsavtale mellom partene. Forventningene før møtet har vært svært lave. At Trump nå virker å være regelrett forbannet på kineserne kan tyde på at tilbakemeldingene han har fått fra den amerikanske delegasjonen ikke er særlig oppløftende.Oljeprisene er sensitive til nyheter rundt handeskonflikten mellom de to landene. En vedvarende konflikt vil dempe den globale økonomiske veksten, som igjen rammer oljeetterspørselen. Ellers er spenningsnivået i Midtøsten fortsatt høyt, som vil kunne ramme tilbudssiden i oljemarkedet. Med dronenedskytninger, kapring av oljetankere og annen krigsnær virksomhet er det utvilsomt en konstant spenning i området. Allikevel er det flere meglerhus som har liten tro på at Iran kan/vil evne å ta ut hele Hormuzstredet slik at opp mot 21 millioner fat om dagen får trøbbel med å finne veien til markedet.