Renter, handelskrig og geopolitisk uro preger oljeprisen

Oljeprisen stiger mandag kveld.

Oljeprisen handles opp mandag ettermiddag. Fokuset i markedet er rettet mot hva Fed vil gjøre med renta denne uken, handelskonflikten og veksten i verdensøkonomien.Et fat nordsjøolje omsettes for 63,60 dollar, opp 0,49 prosent.WTI-oljen handles for 56,68 dollar, opp 0,85 prosent.Onsdag og torsdag denne uken møtes styremedlemmene i Federal Reserve til rentemøte i den amerikanske sentralbanken.Markedet priser inn en sannsynlighet på om lag 80 prosent for et rentekutt på 25 basispunkter. Et eventuelt rentekutt vil bli det første siden finanskrisen for mer enn 10 år siden.Donald Trump har ved flere anledninger uttalt at et lite rentekutt ikke er nok. Trump mener inflasjonen er for lav og at dollaren er for sterk relativt til euroen og yuan på grunn av for høyere amerikanske renter.Global økonomisk vekstHva gjelder den globale veksten er situsjonen tyngende for oljemarkedet. Senest forrige uke skrudde Det internasjonale pengefondet (IMF) ned sine anslag for global vekst for inneværende år og 2020. IMF ser nå en global vekstrate på 3,2 prosent i år, ned 0,2 prosent siden januar, og en vekst på 3,5 prosent i 2020.Det er særlig effekten av handelkrigen og situasjonen i Europa som gjør IMFs syn noe mer pessimistisk.I forrige uke ble det kjent at den annualiserte BNP-veksten i andre kvartal i USA kom inn på 2,1 prosent, mot ventet 1,8 prosent. Veksten i USA var dermed bedre enn mange hadde fryktet.Handelskonflikt og geopolitkkMandag satte en amerikansk delegasjon seg på flyet til Shanghai for å møte kineserne til nye samtaler vedrørende en handelsavtale mellom partene. Møtet denne uken er det første personlige møte mellom partene siden G20-møtet i Japan i månedsskiftet juni-juli.Forventningene til samtalene er svært lave da flere kilder fra Det hvite hus forventer en langtekkelig prosess. Ifølge Reuters skal også Trump ha uttalt at han kanskje ikke ønsker å signere en endelig handelsavtale før etter presidentvalget i 2020.Spenningen rundt konflikten i Midtøsten forblir høy. Etter at britiske styrker erobret en iransk oljetanker nær Gibraltar tidligere i juli, valgte Iran å svare med samme mynt mot et britisk-flagget tankskip ved Hormuzstredet.Konflikten er et resultat av Irans brudd på konvensjoner hva gjelder landets atomprogram.Det ble også kjent denne helgen at Kinas oljeimport fra Iran falt med om lag 60 prosent i juni fra samme periode året før. Kina har vært et av få land som delvis har opprettholdt importen av iransk olje på tross av sanksjonene fra USA.