IEA: Oljeprisen har blitt fanget av fallet i råvaremarkedet

Det internasjonale energibyrået har fokus på spenningen mellom USA og Kina i sin siste rapport, og viser til store fall for aksje- og råvaremarkedet. 

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med sin siste månedsrapport fredag.Her estimerer IEA at oljeetterspørselen vil være 101,69 millioner fat pr dag i 2020, sammenlignet med tidligere 101,67 millioner fat. For 2019 er etterspørselen justert opp fra 100,29 til 100,35 millioner fat pr dag. Oljeetterspørselen ventes å vokse med 1,34 millioner fat pr dag fra 2019 til 2020, mot tidligere 1,38 millioner. Til sammenligning ventes etterspørselen å stige med 1,06 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019. ProduksjonenIEA gjør ikke noen store endringer i synet på oljeproduksjonen utenfor Opec, og anslår denne vil ligge rundt 66,99 millioner fat pr dag i 2020, mot tidligere 6,98 millioner fat.Til sammenligning er det i 2019 estimert en Opec-produksjon på 64,80 millioner fat pr dag, fra tidligere 64,85 millioner.I juli er samlet produksjon fra land utenfor Opec anslått til 64,94 millioner fat pr dag, mot 64,78 millioner fat pr dag i juni. Den globale produksjonen var ifølge IEA 100,19 millioner fat pr dag, fra 100,25 millioner fat pr dag måneden før.Opecs produksjon inkludert NGL anslås til 35,25 millioner fat pr dag i juli, fra 35,47 millioner fat måneden før.Foreløpige tall for oljelagrene i juli er blandet, men trenden er ifølge IEA preget av fallende oljelagre i USA, mens de stiger i Japan.Amerikanske lagre falt med 7,9 millioner fat samtidig som en stor nedgang i råolje- og råstofflagrene ble delvis motvirket av oppgang i oljeprodukter.I Japan derimot steg totale lagre med 6,4 millioner fat.Store fall i råvaremarkedetIEA har i likhet med mange andre fokus på handelskrigen mellom USA og Kina som ikke ennå har kommet til noen løsning. IEA skriver at situasjonen er enda mer usikker, og at dette vil vises gjennom reduserte forventinger til oljeetterspørselen. - Spenningene mellom de to har økt den seneste uken, reflektert gjennom store fall for aksje- og råvaremarkedet. Oljeprisen har blitt fanget av fallet, til under 57 dollar pr fat tidligere denne uken, står det i rapporten. - Dette kan lede til redusert handelsaktivitet og lavere oljeetterspørsel, IEA. IEA nedjusterer som nevnt over vekstanslagene for global oljeetterspørsel i 2019 og begrunner dette med blant annet svakere etterspørsel fra India, Europa og USA.