Nytt funn for Aker BP

Aker BP har gjort et lite gassfunn i Nordsjøen.

Aker BP, operatør for utvinningstillatelse 869, har gjort et lite gassfunn nær Bøyla-feltet i Nordsjøen, melder Oljedirektoratet.Selskapet har nå avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-13 og avgrensningsbrønn 24/9-13 A. Brønnene er boret om lag 6 kilometer sørvest for Bøyla-feltet, og omlag 230 kilometer vest for Stavanger.Ifølge meldingen påtraff brønn 24/9-13 en om lag 3 meter gasskolonne i Hordalandgruppen, hvorav tilsammen 2 meter sandstein med hovedsaklig god reservoarkvalitet. «I tillegg ble det påtruffet flere sandsteinslag med hovedsaklig god reservoarkvalitet, på til sammen 17 meter i Balderformasjonen. Disse viste spor av petroleum», heter det i meldingen.Avgrensningsbrønn 24/9-13 A påtraff en gasskolonne på omlag 40 meter i injektittsoner, hvorav til sammen 7 meter sandstein med god til meget god reservoarkvalitet.«Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0.6 og 1.7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere brønnresultatene for videre avgrensning av funnet», skriver Oljedirektoratet.Les hele meldingen her.