Oljeprisen forsiktig ned i påvente av FED-signaler

Oljeprisen har hentet seg noe inn igjen etter stengetid ved Oslo Børs

Oljeprisen faller forsiktig torsdag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,13 prosent til drøye 60,2 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er så og si uendret, og omsettes for 55,7 dollar fatet. Det er dog verdt å nevne at Brent-oljen har hentet seg inn siden stengetid ved Oslo Børs, og er opp drøye ett prosent siden den tid.Av årsaker til nedgangen pekes det spesielt på generell bekymring til den globale økonomien, som igjen medfører frykt for lavere etterspørsel etter olje fremover. Videre har uttalelser fra ledende personligheter innenfor Federal Reserve skapt usikkerhet etter at både delstatene Kansas og Philadelphias FED-presidenter ytret at de ikke tror på videre rentekutt.Dette har ført med seg usikkerhet blant investorer, da man frykter at den amerikanske sentralbanken ikke skal gripe inn dersom resesjonen for alvor inntreffer.Tall fra amerikanske oljelagre bremser fallet noe da disse falt mer enn ventet, mer presist med 2,7 millioner fat.Oliver Jakob ved Petromatrix sier til CNBC at prisene for øyeblikket holder seg stabile da investorer og oljetradere avventer morgensdagens FED-møte i Jackson Hole, Wyoming. Resultatet fra møtet vil gi en pekepinn på om FED vil påføre markedet ytterligere rentekutt fremover. Det er verdt å nevne at rentekutt tidligere har hatt en tendens til å medføre en svakere dollar som igjen har ført til høyere oljeetterspørsel, og dermed oljepris. Ellers i markedet rettes mye av fokuset mot de politiske spenningene mellom USA og Iran, samt handelskrigen mellom USA og Kina.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også