Oljeprisen stuper på øyeåpnende lagertall

Oljeprisen faller mer enn fire prosent onsdag.

Oljeprisen stuper onsdag etter overraskende lagertall og bekymring for utviklingen i handelskrigen.Et fat nordsjøolje omsettes for 56,24 dollar, ned 4,01 prosent.WTI-oljen handles for 51,17 dollar, ned 4,59 prosent.De amerikanske oljelagrene steg med 2,4 millioner fat i forrige uke.Det viste en rapport fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) onsdag.Lagerbyggingen i forrige uke bryter rekken på syv påfølgende uker med lagertrekk i USA.På forhånd var det ventet et lagertrekk på 2,8 millioner fat, ifølge Reuters.De amerikanske råoljelagrene er nå om lag to prosent over femårssnittet på denne tiden av året.Bensinlagrene økte med 4,4 millioner fat mens destillatlagrene økte med 1,5 millioner fat.På forhånd var det ventet at bensinlagrene skulle falle med 0,7 millioner fat og at destillatlagrene skulle øke med 0,5 million fat.Handelskrigen og EIA-rapportEtter at Trump offentliggjore en ny 10 prosent toll på varer verdt 300 milliarder dollar i forrige uke, har markedet begynt å frykte at den eskalerte handelskonflikten kan påvirke global vekst og dermed oljeetterspørsel.Yuan har svekket seg markant i etterkant av Trumps tollinnførsel. Amerikanerne beskylder kineserne for valutamanipulasjon.Valutaer i de fleste fremvoksende økonomier også svekket seg markant mot dollaren. Dermed blir energi, som er blant de aller viktigste innsatsfaktorene i fremvoksende økonomier, dyrere. Det kan gi en dobbeleffekt for oljeprisen.Og nettopp usikkerhet på både tilbudssiden (les: Iran og Persiabukta) og etterspørselsiden gjør det vanskelig å forutse farten på globale oljelagertrekk og priser. EIA nedjusterte onsdag fjerdekvartalsanslagene sine for Brent-prisen til 65 dollar fra tidligere 67 dollar per fat.«EIAs flate oljeprisanslag anerkjenner denne opp- og nedsiderisikoen i oljeprisen og EIAs prognoser for global oljelagerbygging er for tiden balansert. Allikevel, gitt usikkerheten i de nevnte faktorer, kan prisen komme seg ut av nivået midt på 60 dollar per fat dersom tilbud og etterspørselsbekymringer materialiserer seg de kommende månedene», heter det fra EIA.EIA forventer at Brent-prisen i gjennomsnitt vil ligge på 64 dollar per fat i andre halvår 2019, sammenlignet med 67 dollar per fat i forrige rapport.