Pacific Drilling ser lysere på livet

Toppsjef ser positive tegn.

Pacific Drilling melder om et resultat etter skatt på minus 73,6 millioner dollar i 2. kvartal 2019, mot minus 103,7 millioner dollar i samme periode i fjor.Driftsunderskuddet gikk fra 72,3 til 45,2 millioner dollar.På topplinjen steg inntektene fra 66,6 til 76,4 millioner dollar.Ser lysere på livet- Markedet for dypvannsboring fortsetter å vise tegn til gradvis styrkelse, ettersom både tempo og antall slutninger forbedret seg i 2. kvartal. Vi ser også at kunder nå beveger seg utenfor spotmarkedet for å vurdere mer omfattende borekampanjer, inklusive anbud for programmer på ett eller flere år, sier toppsjef Bernie Wolford i en kommentar.Han mener at særlig Mexicogolfen viser tegn til bedring i etterspørselen.Toppsjefen kan videre fortelle at en opsjon har blitt utøvet for Pacific Santa Ana, mens Pacific Khamsin er i rute med sine forberedelser for oppstart av en Equinor-jobb i november.Rapporten her.