Utgard-feltet fra 1982 får grønt lys for oppstart

Har investert 2,7 milliarder i utbyggingen av oljefeltet. 

Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Utgard-feltet i Nordsjøen, fremgår det av en melding onsdag. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av september 2019. Feltet ligger på grensen til Storbritannia, og norsk andel er 62 prosent.Produksjonen skal foregå fra to brønner fra en havbunnsramme som er knyttet til prosessplattformen Sleipner T med en rørledning og en kommunikasjonskabel. Det er også gjort endringer på Sleipner T for å kunne prosessere brønnstrømmen fra Utgard.Det er investert cirka 2,7 milliarder kroner i feltutbyggingen, skriver Oljedirektoratet. - Utgard bidrar til å utnytte ledig kapasitet på Sleipner, dette er positivt. Prosjektet sikrer en god og kostnadseffektiv utnyttelse av innretningene og prosesskapasiteten på Sleipner, sier Tove Francke, Underdirektør for utbygging og drift, Nordsjøen sør.- Vi forventer at Utgard vil skape verdier både for det norske samfunnet og for rettighetshaverne i Utgard og Sleipner, legger Francke til.Equinor anslår forventet totalt salgsvolum til 1,71 millioner kubikkmeter kondensat, 2,73 milliarder kubikkmeter gass og 0,56 millioner tonn NGLUtgard-feltet ble påvist i 1982 og plan for utbygging og drift av en petroleumsvirksomhet (PUD) godkjent tidlig i 2017.