Illustrasjonsfoto: Tawke-feltet i Kurdistan. Foto: DNO

IEA nedjusterer «call on OPEC»

Torsdag er Det internasjonale energibyrået (IEA) ute med sin månedrapport for september.

Nå ser IEA «call on OPEC» (pluss lagerendringer) i 2020 på 29,0 millioner fat om dagen, ned fra 29,1 millioner fat om dagen i august-rapporten.

IEA anslår produksjon utenfor OPEC på 67,0 millioner fat om dagen i 2020 og 64,8 millioner fat i 2019. Det er om lag uendret fra august-rapporten. Tallene inkluderer råolje, kondensater og NGL samt olje fra ikke-konvensjonelle kilder.

USAs produksjon estimeres til 18,53 millioner fat per dag i 2020, uendret fra tidligere anslag, ifølge TDN Direkt.

I august estimeres det at produksjonen i USA var 17,48 millioner fat per dag, fra 16,96 millioner fat per dag måneden før.

IEA estimerer at den globale produksjonen i august var 100,75 millioner fat om dagen, opp fra 100,22 millioner fat i juli.

Ifølge IEA, var Saudi-Arabias oljeproduksjon 9,75 millioner fat per dag i august, sammenlignet med 9,65 millioner fat per dag i foregående måned.

Det melder TDN Direkt.

Irans oljeproduksjon var 2,19 millioner fat per dag i august, sammenlignet med 2,23 millioner fat per dag i juli.

Iraks oljeproduksjon var 4,81 millioner fat per dag i august, fra 4,78 millioner fat per dag måneden før.

Venezuelas oljeproduksjon var 0,80 millioner fat per dag i august, fra 0,81 millioner fat per dag måneden før.

Etterspørselssiden

På etterspørselssiden gjør IEA heller ikke de store revideringene. I 2020 forventes en global oljeetterspørsel på 101,6 millioner fat om dagen, nær uendret fra august-rapporten.

Det tilsvarer en etterspørselsvekst på 1,3 millioner fat om dagen fra inneværende år.

Figuren viser tilbuds- og etterspørselsbalansen i oljemarkedet slik IEA ser markedet. Det forventes et tilbudsoverskudd i starten av 2020 før situasjonen vil balansere seg i andre halvår. Figur: IEA

Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også