Aksjonærerer tause om timing etter innsidehandel i Equinor

LASTET OPP: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor var sammen med styreleder Jon Erik Reinhardsen (i bakgrunnen) blant innsiderne som kjøpte Equinor-aksjer i sommer. Foto: NTB Scanpix

Det norske regelverket for innsidehandler er strengt nok, mener Bård Bringedal i Equinor-aksjonæren Storebrand, som ikke ønsker å kommentere timingen av innsidehandelen i selskapet.

– Vi forventer åpenbart at alle selskaper forholder seg til loven om verdipapirhandel og annet regelverk, sier Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand.

Førsteamanuensis Knut Sagmo ved Handelshøyskolen BI var i fredagens Finansavisen klar og tydelig i kritikken av Equinor-ledelsen, som i sommer lastet opp med aksjer i eget selskap kun uker før det gigantiske tilbakekjøpsprogrammet ble kjent.

«Jeg ble forbannet», konstaterte han, etter å ha lest om innsidekjøpene han betegner som overtramp i forrige uke.

FORVENTER AT LOVEN ER FULGT: Bård Bringedal i Storebrand. Foto: Storebrand

Sagmo er selv småaksjonær i energiselskapet, men lenger opp på aksjonærlisten er reaksjonene mer avventende.

– Strengt nok

Bringedal sitter på over 17 millioner aksjer i Equinor gjennom Storebrand-systemet og er, sammen med KLP, selskapets 10. største aksjonær.

Dette er saken:

* I perioden 26. juli til 21. august ble det gjennomført en rekke innsidekjøp i Equinor av blant andre styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre. Aksjene ble kjøpt i kursintervallet 148,5 til 159,8 kroner og kun uker før selskapet varslet om et tilbakekjøpsprogram av aksjer for 45 milliarder kroner.

* Da tilbakekjøpsprogrammet ble offentliggjort 5. september, steg Equinor-aksjen 7,5 prosent. Fredag ble Equinor-aksjen omsatt til 171,8 kroner.

Han ønsker ikke å kommentere timingen av innsidekjøpene.

BIs Sagmo, som har undervist i finans i snart 30 år, viste fredag til at innsidereglene i USA er langt strengere enn her i landet.

Bringedal ser på sin side liten grunn til å se over dammen på jakt etter strengere regler.

– Generelt mener vi absolutt at dagens regelverk er strengt nok, sier han.

Utløste prisbyks

Det var torsdag 5. september at Equinor offentliggjorde planene om å kjøpe tilbake egne aksjer for inntil 45 milliarder kroner. Den samme dagen som programmet ble kjent, spratt Equinor-aksjen opp 7,5 prosent. I ettertid har oppgangen fortsatt.

Progammet ble kjent kun uker etter at flere Equinor-topper hadde lastet opp med aksjer i selskapet.

De siste innsidekjøpene i Equinor før tilbakekjøpsprogrammene ble offentliggjort:

DatoInnsiderAntall aksjerKurs
26. juliJon Erik Reinhardsen, styreleder2.000159,50
26. juliEldar Sætre, konsernsjef6.000159,82
26. juliSvein Skeie, direktør2.500159,79
26. juliØrjan Kvelvane5.000159,76
1. augustJeroen van der Veer, styremedlem3.000158,83
12. augustTorgrim Reitan, konserndirektør7.500149,47
21. augustMagne Hovden, direktør3.400148,5

Direktør Magne Hovden kjøpte eksempelvis 3.400 aksjer til en kurs på under 150 kroner aksjen 21. august. Konsernsjef Eldar Sætre og styreleder Jon Erik Reinhardsen sikret seg på sin side aksjer i slutten av juli.

Selv om det ikke er uvanlig at ledere i børsnoterte selskaper deltar i årlige, interne aksjekjøpsprogrammer, har det de seneste årene gått langt mellom de private aksjekjøpene i Equinor. Forrige gang Sætre kjøpte aksjer på eget initiativ var eksempel for over fem år siden.

Kommunikasjonssjef Geir Harald Aase på Oslo Børs ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, mens informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor tidligere har avvist at de aktuelle personene har hatt tilgang til kurssensitiv informasjon.

Regner med at loven er fulgt

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, som gjennom departementet kontrollerer 67 prosent av aksjene i selskapet, var fredag ikke tilgjengelig til å kommentere saken.

Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje- og energidepartementet viser til at departementet forventer at kjøp og salg skjer i samsvar med verdipapirhandelloven også ved dette spesifikke tilfellet, men vil heller ikke kommentere timingen.

STØRSTE EIER: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP). Foto: FOTO: ANDERS HORNTVEDT

Også Folketrygdfondet, som med sin eierandel på 3,5 prosent er Equinors nest største aksjonær, legger til grunn at selskapet ikke har brutt noen lover og regler.

– Vi synes på generelt grunnlag at det er positivt at ansatte og styremedlemmer kjøper aksjer i selskap hvor de jobber eller har tillitsverv, sier adm. direktør Kjetil Houg.

– Kan være flere grunner

Forvalter John Harald Henriksen i KLP Aksje Norge viser til at når det først reises spørsmål knyttet til innsidehandel, så forventer han at det er Oslo Børs og eventuelt Finanstilsynet som tar jobben med å avdekke hva som har skjedd.

Heller ikke han vil spesifikt begi seg ut på å kommentere timing, men legger til at aksjekursen har vært svak en stund.

– Det kan være flere grunner til at ledelsen velger å kjøpe aksjer, sier han.

Han mener også de som følger selskapet har vært klar over at et aksjekjøpsprogram kunne bli aktuelt.

– I aksjemarkedet har eksempelvis flere analytikere forventet at selskapet ville iverksette et tilbakekjøpspogram, sier han.