Opec reduserer estimatene i ny rapport

Venter litt lavere etterspørsel etter olje. 

REDUSERER: Opec reduserer estimatene etter olje i sin oktober-rapport.  Foto: NTB Scanpix

Ifølge annenhåndskilder produserte OPEC 28,49 millioner fat olje i september, mot 29,74 millioner fat i august. 

Det viser OPEC sin månedsrapport for oktober.

Anslaget for verdens oljeetterspørsel reduseres og i 2019 estimeres den nå til 99,80 millioner fat, ned fra 99,90 i august-rapporten.

For 2020 ventes etterspørselen til 100,88 millioner fat per dag, ned fra 100,92 millioner fat. 

Når det gjelder etterspørselen etter Opec-olje anslås den nå i siste rapport til 30,73 millioner fat per dag i 2019, mot 30,61 i august-rapporten.

For 2020 venter Opec en etterspørsel etter Opec-olje på 29,57 millioner fat per dag, mot 29,40 millioner fat i forrige rapport 

Det ventes at tilbudet av olje utenfor Opec vil stige med 1,82 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019, sammenlignet med et anslag på 1,99 millioner fat pr dag i forrige rapport.

Opec venter dermed et tilbud utenfor Opec på 66,46 millioner fat per dag i 2020, mot 66,65 millioner fat i august-rapporten.