Boom i norsk fornybar energi

Den nasjonale omsetningen i fornybarnæringen vokste med 71 prosent til 29,6 milliarder kroner i 2018. Likevel når vi fremdeles danskene bare til knærne.

STOR PÅ VINDKRAFT: Danmark eksporterte i fjor vindmøller og -teknologi til rundt åtte ganger verdien av norsk fornybareksport. Her legger seniorrådgiver Elena Bråten i Multiconsult frem statusrapporten for den norske næringen torsdag, foran blant andre Danmarks ambassadør til Norge, Jarl Frijs-Madsen (f.v.), olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) og Otto Søberg, adm. direktør i Eksportkreditt Norge. Foto: Hans Iver Odenrud

– Det er en fornybarboom i Norge nå, i alle fall hvis man ser på utbyggingen innen vindkraft på land, omsetningsveksten i havvind og aktiviteten i solenergisektoren, sier Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge har sammen med Norwegian Energy Partners og Olje- og energidepartementet hyret inn Multiconsult til å kartlegge den norske fornybarnæringen.

Fasiten ble presentert i Oslo sentrum torsdag morgen og viser blant annet en nasjonal omsetning på 29,6 milliarder kroner i 2018.

10.200 årsverk

Omsetningen tilsvarer en økning på 71 prosent sammenlignet med 2017.

Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen


SektorNasjonalomsetning, inkl. eksport (mrd. kr)EksportUtenlandsomsetning (mrd. kr)Sysselsatte i Norge
Vannkraft9,70,90,83.445
Landbasert vindkraft8,71,21,71.827
Havbasert vindkraft5,74,41,82.277
Solenergi3,72,51,11.735
Bioenergi1,80,20,2879
Totalt:29,69,25,610.163

Multiconsult

Rapporten viser videre at eksporten økte betydelig, fra 6,2 milliarder kroner i 2017 til 9,1 milliarder i fjor. Eksporten inkludert salg fra datterselskaper i utlandet utgjorde i fjor 14,7 milliarder kroner, opp fra 11,4 milliarder kroner i 2017.

Tar man med arbeidsplassene tilknyttet utstyrsleverandører, utbyggere, rådgivere og andre tjenesteleverandører, sysselsatte næringen i fjor nær 10.200 årsverk.

Selv om næringen altså kan se tilbake på et år med forrykende vekst, er det fremdeles langt opp til «storebror».

SER STORT POTENSIAL: Ivar Slengesol i Eksportkreditt Norge. Foto: Eksportkreditt

Rapporten om olje- og oljeservicebransjen, som Rystad Energy har utarbeidet for de tre statsorganene, viser en bransjeomsetning på 373 milliarder kroner i oljeservicebransjen.

– Dette er bare begynnelsen, forsikrer Slengesol.

Brøkdel av dansk vind

Også i nordisk fornybarsammenheng blir nasjonalomsetningen begrenset.

Danmarks ambassadør til Norge, Jarl Frijs-Madsen, viste torsdag til at den danske vindkraftindustrien alene skapte eksportverdier for cirka 85 milliarder danske kroner i fjor og over 85.000 fulltidsstillinger i sektoren.

Til sammenligning omsatte den norske sjømatnæringen i fjor for 99 milliarder kroner, mens eksportverdien av norsk land- og havbasert vindkraft var på 5,6 milliarder kroner.

Inkluderer man vannkraften, samt sol- og bioenergi, ender den norske eksporten opp på 9,1 milliarder kroner.

– Det er et kjempestort potensial som ikke er tatt ut ennå, understreker Slengesol.

Havvindnæringen har potensial til å bli blant landets fem største eksportnæringer allerede innen 2030, mener han.

– Da snakker vi i så fall om rundt 50 milliarder kroner i eksport, men det krever også at man setter seg tydelige mål med tilhørende strategi og tiltak, presiserer han.

– Utfordrende

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg betegner fornybarutviklingen som positiv.

– Er veksten rask nok?

– Hvis vi ser på bærekraftsmålene til FN og forpliktelsene som ligger i Parisavtalen, så er det ingen tvil om at det vil bli utfordrende å nå forpliktelsene, sier Freiberg, og fortsetter:

– Samtidig har det aldri tidligere vært bygget ut mer fornybar kraft enn det som gjøres nå.

Han trekker blant annet frem at regjeringen nylig tildelte Equinors flytende havvindprosjekt, Hywind Tampen, rekordbeløpet 2,3 milliarder i statsstøtte gjennom Enova.

– Det vi ser i denne rapporten er at vi bare er i starten og at den fornybare kraftproduksjonen er liten i forhold til potensialet vårt om noen år. Vi er en fornybarnasjon og har 50 års erfaring med aktivitet på norsk sokkel. Det gir et helt unikt utgangspunkt, sier han.