IEA kutter estimatene - venter lavere vekst i oljeetterspørselen

Det internasjonale energibyrået gjør som Opec i sin siste månedsrapport. 

OLJE: Det internasjonale energibyrået gjør som Opec i sin siste månedsrapport. Foto: Harald Pettersen

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med sin siste månedsrapport fredag. 

Her kommer det frem at IEA i likhet med Opec, nedjusterer anslagene for etterspørsel etter olje. 

Ifølge rapporten venter IEA at etterspørselen etter olje fra 2018 til 2019 vil øke med 1,0 millioner fat per dag, mot tidligere estimert 1,1 millioner fat per dag. 

Når det gjelder fra 2019 til 2020 ventes det en økt etterspørsel på 1,2 millioner fat per dag, ned fra 1,3 millioner fat i forrige rapport. 

Det betyr at IEA nå estimerer at verdens oljeetterspørsel vil være på 101,5 millioner fat per dag i 2020, en nedjustering med 0,1 millioner fat olje per dag fra september.

Når det kommer til oljeproduksjonen venter energibyrået at oljeproduksjonen utenfor Opec vil ligge på 66,99 millioner fat per dag i 2020, tilnærmet uendret fra forrige rapport (67,04 millioner fat).

Dette gjelder også for 2019, hvor IEA venter en oljeproduksjon på 64,78 millioner fat per dag, mot tidligere 64,76 millioner fat per dag.

I september rapporteres det om en samlet oljeproduksjon utenfor Opec på 65,09 millioner fat per dag, mot 65,49 millioner per dag i forrige rapport. 

Opecs produksjon (inkludert NGL) i september var 34,16 millioner fat per dag, ned fra 35,26 millioner fat i august. Råoljeproduksjon var ifølge IEA på 28,83 millioner fat per dag i september, mot 29,72 millioner fat per dag i august. 

Det globale tilbudet i september er ifølge IEA estimert til 99,26 millioner fat per dag, ned fra 100,75 millioner fat i august.