Sølvberg tar over som direktør i Oljedirektoratet

NY DIREKTØR: Ingrid Sølvberg (bildet) tar over som direktør i Oljedirektoratet etter Bente Nyland. Foto: Oljedirektoratet

Ingrid Sølvberg (49) er i dag utnevnt av kongen i statsråd til direktør i Oljedirektoratet, går det frem av en melding.

Olje- og energidepartementet har ikke fastsatt dato for når hun tiltrer i stillingen.

Store sko å fylle

Direktørstillingen i direktorat lyses ut som åremålsstilling på seks år, med mulighet for en ny seksårsperiode. Bente Nylands andre åremålsperiode går ut ved nyttår.

- Dette er en av de mest spennende stillingene i petroleumsvirksomheten. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag. Jeg ønsker Ingrid lykke til, sier Nyland.
Sølvberg sier at hun ser frem til å ta fatt som toppleder. Etter mer enn fem år som del av ODs strategiske ledelse med ansvar for utbygging og drift, kjenner hun organisasjonen godt, og hun er vel kjent med virksomheten på sokkelen.

- Bente Nyland har gjort en flott jobb som oljedirektør. Hun har vært en tydelig talsperson for at ressursene på norsk sokkel skal utnyttes på best mulig måte, og at verdiskapingen skal komme fellesskapet til gode, sier Sølvberg, som ikke legger skjul på at det blir store sko å fylle.

Flere lederstillinger

Sølvberg er sivilingeniør innen marinteknologi fra Norges tekniske høgskole NTH, nå NTNU. Hun tiltrådte som direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet i juni 2014.

I 1995 begynte Sølvberg sin karriere i Statoil, nå Equinor, som undervannsingeniør, og fikk sin første lederstilling i 2004. Hun har hatt en rekke lederstillinger, og var blant annet direktør for plattformteknologi og marine undersøkelser i perioden 2007-2010 og deretter HMS-direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten i selskapet.

I 2012 gikk hun til Centrica som kommersiell leder, før hun i 2013 tiltrådte som direktør for Norskehavet og Barentshavet i OD. Sølvberg har hatt styreverv i Norges geotekniske institutt (NGI) og Ship Manouvering Simulator Center (SMSC).


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker