Ingen garanti for stortingsbehandling av vindkraft

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) sier han ikke har bestemt seg for hvordan den nasjonale rammeplanen for vindkraft på land skal behandles.

SKAPER STORT ENGASJEMENT: Utbygging av vindkraft på land. Foto: NTB Scanpix

Det kom over 5.000 høringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la frem i vår.

Høringsfristen gikk ut 1. oktober.

– Departementet går nå igjennom alle innspillene som har kommet. Jeg har så langt ikke tatt endelig stilling til det videre arbeidet med dette, skriver Freiberg tirsdag i et brev til Stortinget.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken viser i sitt spørsmål til at saken er stor og viktig.

– For å sikre at folk, kommuner og ulike organisasjoner blir hørt på en skikkelig måte, må saken legges frem for Stortinget, skriver han.

NVE pekte i april ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

Turistforeningen (DNT) mener regjeringen bør komme med en egen stortingsmelding om vindkraftutbygging på land.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker