Vindpark-utbygger gir tommel opp for rammeplan-stans

Regjeringen har besluttet å droppe den omstridte nasjonale rammen for vindkraft på land i Norge. Fornuftig, mener vindpark- og batterifabrikkutbygger Torsten Dale Sjøtveit.

VIL BYGGE VINDPARK: Torstein Dale Sjøtveit (f.h.) venter å ha hentet inn 16 milliarder kroner til en batterifabrikk i Rana i løpet av neste år, og vil også bygge en egen vindpark til anlegget. Her med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Tomas Kåberger i Freyr-investor InnoEnergy og adm. direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark under Arendalsuka i august. Foto: Hans Iver Odenrud
Energi

– Vi støtter at regjeringen legger planen til sides. Samtidig er det viktig at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer i gang igjen med behandlingen av søknader så fort som mulig, sier Torstein Dale Sjøtveit, styreleder i Freyr.

Olje- og energidepartementet ga i februar 2017 NVE i oppdrag å lede arbeidet med å lage en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Forslaget, som ble lagt frem tidligere i år, besto av to deler; det første et nytt kunnskapsgrunnlag om miljø- og samfunnsvirkninger av landbasert vindkraft, samt et kart med de 13 mest egnede områdene for nye vindkraftverk.

Batterifabrikk i Rana

  • Det er selskapet Freyr og grunnlegger Torstein Dale Sjøtveit som står bak planene om å bygge ut en gigantisk batterifabrikk til rundt 16 milliarder kroner i Rana kommune i Nordland. Prosjektet krever såpass mye kraft at Freyr også planlegger å bygge ut en egen vindpark i tilknytning til fabrikken.
  • Sjøtveit, som blant annet har bakgrunn fra lederroller i Hydro,  har de seneste årene bygget opp en organisasjon rundt prosjektet, som tar sikte på byggestart fra 2021 og drift fra 2023.
  • I sommer ble det kjent at investeringsselskapet EIT InnoEnergy gikk inn med i overkant av 70 millioner kroner i satsingen.
  • Fabrikken er blant annet tenkt å levere batterier til den europeiske transportindustrien og er ventet å skape rundt 2.500 arbeidsplasser lokalt.
 

I ettertid har det blåst opp til storm i vindmølledebatten og motstanderne har rast.

Da høringsfristen for rammeplanen gikk ut 1. oktober sa 49 av 56 kommuner klart nei til vindturbiner, mens tre var skeptiske.

Torsdag er det klart at hele rammeverket droppes.

Venter normal behandling

Dale Sjøtveit er de seneste årene først og fremst blitt kjent som primus motor bak utbyggingsplanene av en gigantisk batterifabrikk i Rana kommune i Nordland. Planen er å investere rundt 16 milliarder kroner i fabrikken. Batterianlegget skal bli på størrelse med Teslas kjempefabrikk i Nevada og skal levere batterier til elbiler.

For å realisere prosjektet er Freyr avhengige av mye kraft, og ledelsen ønsker derfor en egen vindpark på Sjonfjellet knyttet til anlegget.

– For oss er det åpenbart at regjeringen nå går tilbake til normal behandling av utbyggingsplaner basert på enkeltprosjektenes egne forutsetninger, sier Dale Sjøtveit.

Freyr planlegger å levere inn konsesjonssøknaden for utbyggingen av en vindpark i november.

5.000 høringssvar

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) viser til at det har vært over 5.000 høringssvar på NVEs rammeplan.

– Konklusjonen på prosessen er at vi spurte, vi fikk svar og har lyttet, oppsummerer ministeren.

Freiberg mener imidlertid resultatet av NVEs arbeid er misforstått av mange.

Statsminister Erna Solberg sier torsdag til NRK at rammeverket aldri har vært tenkt som en plan for hvor det skal bygges ut vindkraft, men i stedet et kunnskapsgrunnlag for hvor det var best å ha vindparker, gitt at det kom søknader om utbygging.

SER TIL SJØS: Regjeringen ved statsminister Erna Solberg støtter Equinor med 2,3 milliarder kroner gjennom Enova for utbyggingen av det flytende havvindprosjektet Hywind Tampen, hvor vindkraftutbyggingen har møtt mindre motstand enn til lands. Foto: Hans Iver Odenrud

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier Solberg til rikskringkasteren.

– Tar den tiden som trengs

Olje- og energidepartementet er klageinstans dersom konsesjonsvedtak fra NVE påklages, men alle søknader har vært satt på vent i forbindelse med høringsrunden.

Freiberg varslet 1. oktober at behandlingen utsettes ytterligere og viser nå til at det vil komme innstramminger i konsesjonsreglene, blant annet med tanke på å forebygge konflikter i vindkraftutbyggingen.

– Har bestillingen fra departementet vært lite gjennomtenkt?

– Nei. Olje- og energidepartementet har gjort jobben med å følge opp energimeldingen fra Stortinget. Arbeidet som er gjort er ikke bortkastet, og vi vet mye mer om norsk vindkraftpotensial i dag enn før vi startet, sier han.

Olje- og energiministeren ønsker ikke å skissere noen tidslinje for når han regner med at det nye konsesjonssystemet kommer på plass, slik at behandlingen av søknader kan fortsette.

– Vi tar den tiden som trengs for å gjøre en grundig jobb, konstaterer ministeren.

Dale Sjøtveit i Freyr sa i sommer til Finansavisen at Freyr også kan gjennomføre utbyggingsplanene av batterifabrikken selv uten en egen vindpark, men at strømmen da blir 8-10 kilowattime dyrere.

– Vi ønsker naturligvis å unngå en opphoping av saker som skal behandles, sier Dale Sjøtveit.