IEA: Ser 50 prosent vekst i fornybar energi

Kapasiteten i fornybar energi skal vokse med 50 prosent fra 2019 til 2024 ifølge International Energi Agency (IEA).

VEKST: Fornybare energikilder estimeres å vokse kraftig til 2024. Foto: Scatec Solar

Ifølge rapporten «Renewables 2019» vil veksten tilsvare 1.200 gigawatt, og vil hovedsakelig drives av lavere kostnader og insentiver fra myndighetene. I 2018 nådde total installert kapasitet 2.500 gigawatt, det betyr at en kapasitet på 3.700 gigawatt vil være installert innen utgangen av 2024.

Solenergi utgjør 60 prosent av den estimerte veksten, mens 25 og fire prosent estimeres å komme fra henholdsvis land- og havbasert vindkraft.

-Fornybar energi representerer allerede den nest største energikilden i verden, men utviklingen må fortsette å akselerere dersom klimamålene skal nås. Det sier Fatih Birol, daglig leder ved IEA.