Statsbygg tror elbilen kan bli en fremtidig strømkilde

Statsbygg har demonstrert at det kan overføres strøm fra en elbil til strømnettet.

NYE TIDER: Strøm fra solceller kan lade bilen om dagen, mens batteriet i bilen kan levere strøm tilbake på kvelden eller natten. Foto: NTB/Scanpix
Energi

– Det å utnytte elbilens batterier som en del av strømforsyningen kan ha store fordeler, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Effektkapasiteten i elbilen kan for eksempel brukes for å utjevne forbrukstopper gjennom døgnet, til å lagre overskudd av strøm fra solceller eller til batteridrift ved strømstans.

Strøm fra solceller kan lade bilen om dagen, mens batteriet i bilen kan levere strøm tilbake på kvelden eller natten. Bruk av batterier kan også være et alternativ eller supplement til nettinvesteringer.

På Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad har Statsbygg i lengre tid jobbet med alternative strøm- og varmekilder for å redusere statlige eiendommers klimafotavtrykk og teste innovativ miljøteknologi.

I en test i oktober ble en Nissan Leaf tilkoblet med en toveis lader og forsynte elanlegget på Campus Evenstad med 9,5 kW strøm. Deler av elanlegget ved høyskolen ble koblet ut for å simulere strømbrudd.

I de 10 til 15 minuttene nettet var frakoblet, sørget elbilen for strøm til drift av sirkulasjonspumper og essensielle automasjonsanlegg i de viktigste driftsbygningene og sentrale funksjoner som dataanlegg, kombinert strøm- og varmeanlegg og flisfyr.

Campus Evenstad er et pilotprosjekt i Forskningssenteret for miljøvennlig energi FME ZEN (Zero Emission Neighbourhood). Målet i FME ZEN er å utvikle nullutslippsområder.

bil
elbil
statsbygg
Nyheter
Energi