Equinor tildeler milliardkontrakter for havvindpark

Equinor tildeler norske og internasjonale leverandører kontrakter for 3,3 milliarder kroner på havvindparken Hywind Tampen. Rystad Energy tror oljeserviceselskapene vil fortsette å vokse innen fornybar energi.

VIND TIL HAVS: 11 svære vindturbiner skal stå klare på sokkelen i 2022. Her fra slepingen av installasjonene som nå står på Equinors vindpark Hywind Scotland, Foto: Foto: Espen Rønnevik/Woldcam
Energi

– Hywind Tampen-prosjektet baner vei for flere vindkraftparker både i Norge og internasjonalt. Dagens kontrakt er et veldig viktig skritt i Kværners strategi om å vokse innen fornybar virksomhet, sier konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner.

FORNØYD MED TILDELING: Konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner. Foto: NTB SCANPIX

Stadig flere leverandører innen olje- og gassnæringen har rettet sine øyne mot fornybar energi og posisjonerer seg for å ta del i veksten. Torsdag fikk noen av dem betalt for det.

Da tildelte Equinor kontrakter for til sammen 3,3 milliarder kroner for bygging og installasjon av havvindparken Hywind Tampen.

Kværner fikk oppdraget med å bygge de elleve flytende betongskrogene til feltet. Disse skal bygges ved selskapets fasiliteter på Stord og i Vindafjord. Kværner-kontrakten er alene verdt 1,5 milliarder kroner.

Flere leverandører

Samtidig skal Kværner og Helge Møgster-kontrollerte DOF Subsea sammen utføre de marine operasjonene, som inkluderer tauing, oppankring og installasjon av skrogene. DOF Subsea vil benytte flere av sine svære konstruksjonsskip til oppdraget, inkludert Skandi Skansen.

– Markedet for flytende fornybar energi på dypt vann er i ferd med å bli kommersialisert, og derfor har denne kontrakten strategisk betydning for oss, sier konsernsjef Mons Aase i DOF og DOF Subsea.

Videre skal Kristian Siem-dominerte og Oslo Børs-noterte Subsea 7 stå for installasjon av de elektriske kablene og oppkoblingen av Hywind Tampen til Snorre- og Gullfaks-plattformene.

Bygging og vedlikehold av vindturbinene skal Siemens Gamesa stå for, mens de elektriske kablene skal leveres av JDR Cable System. Equinor vil være ansvarlig for driften av vindparken.

EN REALITET OM TRE ÅR: Slik kan Hywind Tampen bli seende ut. ILLUSTRASJONSFOTO: EQUINOR

Investeringer på 5 mrd.

Hywind Tampen blir verdens største flytende havvindpark og de totale investeringene vil bli på i underkant av 5 milliarder kroner.

De 11 turbinene vil ha en samlet effekt på 88 MWh og skal installeres vest for Bergen og levere elektrisk kraft til olje- og gassplattformene Gullfaks A, B, C og Snorre A og B. Dette vil redusere plattformenes energibehov med 35 prosent og redusere de årlige CO2-utslippene med over 200.000 tonn.

For Kværner startet arbeidet med Hywind Tampen umiddelbart. Vindparken er planlagt satt i produksjon høsten 2022, og frem til da vil prosjektet gi rundt 800 årsverk, hvorav 250 Kværner-ansatte.

Reduserer i olje og gass

Ifølge en analyse fra Rystad Energy kom 22 prosent av inntektene til oljeserviceselskapene på global basis fra annet enn olje- og gassaktiviteter i 2014. 

I 2018 hadde dette økt til 27 prosent, og holder man rigg-, brønnservice- og seismikkselskaper utenfor, var andelen nesten 30 prosent.

– Det neste tiåret vil denne trenden trolig bare fortsette, sier analysesjef Audun Martinsen i Rystad Energy.

Han mener skiftet bort fra olje og gass er drevet av at selskapene ser muligheter til å tjene penger utenfor denne bransjen, samtidig som budsjettene kuttes innen oppstrømsaktiviteter.

– Skiftet er også et tegn på noe større. Leverandørene er begynt å bevege seg i retning av å bli bredere energiselskaper, og fjerner seg mer og mer fra oljeserviesegmentet, sier Rystad Energy-analytikeren.

Mer å tjene i fornybart

Han trekker frem amerikanske Baker Hughes og italienske Saipem som gode eksempler på den endringen som skjer.

GRØNT FOKUS: I forrige måned feiret Equinor at selskapet hadde levert inn planen for utbygging og drift (PUD) av havvindparken Hywind Tampen. Erna Solberg deltok på festen sammen med  Equinor-toppene Pål Eitrheim og Arne Sigve Nylund. Foto: Hans Iver Odenrud

I 2016 var 50 prosent av Saipems ordrebok innen ingeniørtjenester og konstruksjon basert på oljeprosjekter. I sommer var andelen kommet ned i bare 33 prosent. Saipem venter at ren energi vil utgjøre 60 prosent av selskapets prosjektportefølje fremover, bestående av vind-, sol- og geotermisk kraft, samt biomasse.

Rystad Energy estimerer at det globale servicemarkedet knyttet til oppstrømsaktiviteter (olje og gass) vil falle i 2020 og bare vokse 3 prosent i perioden fra 2019 til 2022.

– For serviceselskapene vil det være mer lukrativt å bli eksponert mot det raskt voksende energimarkedet, som i Asia/Stillehavet, hvor investeringene i fornybar vil ta over oppstrømsinvesteringene allerede neste år, sier Martinsen. 

flytende havvind
equinor
kværner
dof subsea
subsea 7
karl-petter løken
fornybar energi
vindpark
havvind
offshore vind
rystad energy
Nyheter
Oljeservice
Energi