Første høring i Norges WTO-sak mot USA

Norges WTO-sak mot USA om stål og aluminium starter i dag.

TVISTESAK: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Utenriksdepartementets følger med på første høring i Norges WTO-sak mot USA. Foto: NTB Scanpix

Det skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. Norge startet i juni 2018 en tvistesak mot USA om tilleggstoll på enkelte stål- og aluminiumsprodukter i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

– WTOs tvisteløsningsorgan opprettet i november 2018 et panel som skal vurdere saken, og i dag starter panelets første høringsmøte med partene. Det er satt av to dager til høringen. I tillegg til Norge, har seks andre medklagere i disse dager høring i sin tvistesak mot USA om de samme tiltakene. Norges høring er den tredje i rekken av disse syv tvistesakene, skriver Utenriksdepartementet.

Det antas at rapporten vil være klar tidligst høsten 2020.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker