Nei til vindkraft-subsidier

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) fastholder at det ikke er aktuelt å subsidiere en utbygging av vindkraft til havs i Norge.

EN HALV MRD.: – De siste ti årene har vi bevilget rundt 500 millioner kroner til havvindrelatert forskning, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. FOTO: ANDERS HORNTVEDT
Energi

Freiberg gjentok sitt nei til havvind-subsidiering på et seminar i Norges Rederiforbund denne uken.

– Jeg har vært, og vil fortsatt være tydelig på, at det ikke er aktuelt å subsidiere en utbygging av vindkraft til havs i Norge, sa olje- og energiministeren under årsseminaret for Gruppe for Offshore Servicefartøyer.

Han sa at dette ville ha blitt dyrt for norske strømkunder, og det er pr. i dag ikke behov for kraften.

Freiberg understreket at regjeringen ønsker å tilrettelegge for lønnsom utbygging av fornybar energi gjennom gode rammebetingelser.

– Havvind er allerede et norsk industrieventyr; det er den største fornybare eksporten vår, og det gir store forretninger, sa Freiberg.

Han viste til Dogger Bank-prosjektet som skal gi strøm til 4,5 millioner husstander og sa at omsetningen i rederinæringen innenfor havvind i fjor var på i underkant av tre milliarder kroner.

Ønsker større fart

Rederiforbundets adm. direktør Harald Solberg tok til orde for tydeligere ambisjoner.

– Havvindnæringen utvikler seg svært raskt. Norge som energinasjon må sette opp farten og ambisjonene for å utvikle oss som fornybar energinasjon. Vi har kompetansen, næringen og forutsetningene og må raskt etablere nødvendige rammebetingelser, sa Solberg.

Sofie Olsen Jebsen i Fred. Olsen Ocean opplyste at selskapet til nå har over 2.000 ansatte i fornybar energi, men bare 74 av dem i Norge.

– Dette er selskaper som kunne ha vært bygget opp i Norge hvis det hadde vært et miljø fra starten av. Norge har et unikt utgangspunkt, sa hun.

– Vi har aktørene, kompetansen og investeringsviljen for å skape norsk havvindindustri og nye arbeidsplasser. Men vi trenger solide og forutsigbare rammevilkår og en langsiktig strategi fra myndighetenes side, sa Olsen Jebsen.