Equinor kjøper flere aksjer i Scatec Solar

Equinor øker sin eierandel i Scatec Solar til over 15 prosent.

ØKER: Equinor øker eksponeringen i solenergiselskapet Scatec Solar. På bildet: Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor. Foto: Equinor
Energi

I en pressemelding fra Equinor går det frem at selskapet har kjøpt 6,5 millioner aksjer i Scatec Solar, tilsvarende 5,2 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

Aksjene ble kjøpt til kurs 116 kroner, og energiselskapet la dermed 754 millioner kroner på bordet for aksjene.

Kjøpskursen impliserer en premie på dagens sluttkurs på om lag fem prosent, men er på samme nivå som aksjeemisjonen i september.

Etter transaksjonen eier Equinor snaue 19 millioner aksjer i solenergiselskaept, tilsvarende 15,2 prosent av den utestående aksjekapitalen.

«Gjennom dette kjøpet av flere aksjer i Scatec Solar, øker Equinor eksponeringen mot den raskt voksende solenergisektoren. Siden vi kjøpte en andel på 10 prosent for et år tilbake, har vi fortsatt å jobbe effektivt med ledelsen i Scatec. Vi utnytter nå muligheten til å øke eierandelen i selskapet som presterer på et svært høyt nivå», sier Pål Eitrheim, konserndirektør for New Energy Solutions i Equinor.

I pressemeldingen skriver Equinor at den globale solenergisektoren har vokst med om lag 50 prosent hvert år de siste 10 årene. Det ventes at solenergi vil være en viktig kilde til fornybar energi fremover med høy vekst.

Equinor aksjen handler opp 0,91 prosent til 19,41 dollar i New York.

equinor
scatec solar
Nyheter
Energi
Børs