Gassrørledning til Barentshavet kan være lønnsom

Nye analyser fra Gassco viser at det kan være lønnsomt å bygge ut en gassrørledning til Barentshavet.

– Det kan være store verdier i å utvikle gassressursene fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, mener administrerende direktør i Gassco Frode Leversund. Her sammen med  Olje- og energiminster Sylvi Listhaug. Foto: Gassco

Gasscos rapport om ny gasstransport i Barentshavet sør viser at økning av dagens kapasitet kan tilrettelegge for ytterligere verdiskaping av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Gasscos opplyser i en melding mandag at gass fra dagens felt og funn kan danne grunnlag for høyere verdiskaping hvis en lykkes med å etablere økt gasstransport- og behandlingskapasitet i Barentshavet sør. 

En rekke alternativer er vurdert, deriblant økt kapasitet på Melkøya LNG-anlegg og ny eksportkapasitet med LNG-skip eller rør.

Kan være store verdier 

– Det kan være store verdier i å utvikle gassressursene fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Utvikling av ny gassinfrastruktur i Barentshavet krever samhandling på tvers av utvinningstillatelser og det er derfor viktig å videreføre det utstrakte samarbeidet mellom aktørene i Barentshavet. Analysene i rapporten gir et grundig og oppdatert faktagrunnlag for videre arbeid i regionen, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Gassco mener at i motsetning til tidligere studier viser analysene at flere gasstransportalternativer også kan være lønnsomme basert på kun påviste ressurser. Dersom en inkluderer uoppdagede ressurser, vil også større løsninger bli lønnsomme. 

En viktig bidragsyter til lønnsomhet er at gasstransportløsninger for naturgass som kommer som følge av oljeproduksjon, tilrettelegger for optimal reservoarutvikling på feltene og bidrar til hurtig og høy samfunnsøkonomisk avkastning, står det i rapporten. 

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med et stort antall industrielle aktører samt Oljedirektoratet (OD).

Fem prosjekter

– Økt transportkapasitet er viktig for å realisere verdien av den gassen som allerede er funnet. Ny infrastruktur kan også bidra til en sterkere giv for å lete mer i Barentshavet sør, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

– Rapporten vil bli brukt som grunnlag for å modne frem prosjekter for økt gasstransportkapasitet fra Barentshavet og vi vil sammen med de kommersielle aktørene nå ta dette arbeidet videre, avslutter Frode Leversund.