NORECO kjøper tilbake 360.000 aksjer

Kjøpes til en premie på 8,5 prosent.

TILBAKEKJØP: Det norske olje- og gasselskapet Noreco har offentliggjort sitt tilbakekjøpsprogram av 360.000 aksjer i en pressemelding mandag morgen.  Foto: Espen Kvalheim

Norwegian Energy Company (Noreco) har besluttet å innlede et tilbakekjøpsprogram på inntil 360.000 aksjer i selskapet i tilknytning opsjonsprogrammet samt andre selskapsformål.

Det fremkommer av en melding fra Noreco mandag.

Tilbakekjøpet vil bli gjennomført som en reversert bokbyggingsprosess til en pris som vil bli bestemt av selskapet opp til en makspris på 248 kroner pr aksje. Dette tilsvarer en aksjepremie på 8,5 prosent sammenlignet med sluttkurs 17. januar 2020, skriver TDN Direkt.

Bokbyggingsprosessen starter 20. januar kl. 09:00 og forventes å stenge kl 16:30.