Oppdaterte estimater for BW Energy

Dette er estimatene for produksjon og inntekter for BW Energy, som i løpet av første kvartal skal børsnoteres i Oslo.

BØRSNOTERING PÅ TRAPPENE: Tidligere BW Offshore-sjef Carl K. Arnet er nå konsernsjef i BW Energy, som etter planen skal på børs i Oslo i løpet av første kvartal 2020. Foto: Iván Kverme

BW Offshore, som eier 68,6 prosent i lete- og produksjonsselskapet BW Energy, har mottatt oppdaterte reserveanslag for BW Energys tre hydrokarboneiendeler i Gabon, Brasil og Namibia.

15. januar meldte BW Offshore at BW Energy etter planen skal børsnoteres i Oslo i løpet av første kvartal.

Gabon

I Gabon har Netherland, Sewell and Associates (NSAI) foretatt en vurdering av beviste reserver, betingede reserver og potensielle reserver pr. 30. september 2019 for Dussafu-tillatelsen, der også Panoro Energy er involvert.

Beviste reserver anslås til 76,94 millioner fat. Beviste og sannsynlige reserver anslås til 112,38 millioner fat. Beviste, sannsynlige og potensielle reserver oppgis til 142,62 millioner fat.

Ifølge Panoro er estimatene de samme som ble kunngjort 30. oktober.

BW Energys inntektsmuligheter

BW Energys andeler av estimatene er henholdsvis 62,83 millioner fat, 91,78 millioner fat og 116,47 millioner fat.

Disse estimatene representerer fremtidige inntektsmuligheter for BW Energy på henholdsvis 1.592,1 millioner dollar, 2.535,3 millioner dollar og 3.383,7 millioner dollar, ifølge NSAI.

NSAIs «base case» tar utgangspunkt i at Brent-råoljen ligger på 69 dollar fatet ved årsslutt i år, 76,59 dollar 31. desember 2021 og 81,38 dollar ved utgangen av 2022, og deretter 88,54 dollar pr. fat.

Brasil

NSAI har også vurdert de betingede og potensielle ressursene ved Maromba BC-20A-blokken utenfor Brasil pr. 31. desember 2019.

Det mest konservative, realistiske estimatet viser betingede ressurser på 53,80 millioner fat. Estimatet for ressurser som det er sannsynlig at vil bli produsert ved en utbygging av funnet, er 98,61 millioner fat. Anslaget for ressurser som muligvis kan forventes å bli produsert, det høyeste estimatet, er 141,62 millioner fat.

Disse estimatene representerer brutto betingede inntekter for BW Brasil på henholdsvis 310,1 millioner dollar, 1.681,7 millioner dollar og 3.108,7 millioner dollar, fremgår det av rapporten.

Estimatene er basert på at Magma Oil & Gas overtar 5 prosent i Maromba-blokken, i henhold til en avtale mellom BW Brasil og Magma.

Namibia

ERC Equipoise har utført en vurdering av de betingede ressursene i gassfunnet Kudu i lisens 003 utenfor Namibia pr. 31. desember 2019.

Deres estimat er betingede ressurser på 587 milliarder standard kubikkfot for hele Kudu-feltutviklingen, der BW Offshore-datterselskapet BW Kudus andel utgjør 329 milliarder.

Videre anslås det potensielle gassressurser på 1.324 milliarder standard kubikkfot, hvorav BW Kudus andel er 741 milliarder.

BW Kudu ble operatør i lisens 003 i 2017, og har en andel på 56 prosent, mens det nasjonale namibiske oljeselskapet Namcor har 44 prosent.