DNB Markets ser tre faktorer som sender oljeprisen rett ned

På kun tre uker er bekymringene om oljeproduksjonen i Midtøsten borte. Med ro i området har oljeprisen falt nær 16 prosent, og markedet er igjen bekymret for oljeetterspørselen.

NYE BEKYMRINGER: Uro i Midtøsten er borte, men nå er det nye utfordringer som senker oljeprisen. – Konklusjonen er at året startet med bekymringer for oljeproduksjonen i Midtøsten, og tre uker senere er markedet igjen bekymret for oljeetterspørselen, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth

Ved inngangen til det nye året ble et fat olje handlet for 66 dollar, som i løpet av den første uken i året steg til rundt 72 dollar etter USAs likvidering av den iranske generalen Quasem Soleimani. Men president Donald Trump roet gemyttene med Iran, som igjen sendte oljeprisen rett ned.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets peker imidlertid på tre drivere som har sendt oljeprisen videre ned, helt til 60-tallet. 

– Coronaviruset har dominert prisfallet de seneste dagene. Samtidig gjør det varme vinterværet i OECD-regionen at etterspørselen for fyringsolje kan falle med hele 800.000 fat pr. dag, sammenlignet med januar i fjor, sier analytikeren.

– I tillegg viser våre analyser at global oljeetterspørsel for november har kommet inn mye svakere enn forventet.

Martinsen forteller at IEA, det internasjonale energibyrået, ligger inne med en forventet vekst i oljeetterspørselen på 1,9 millioner fat pr. dag for november, men meglerhusets tall indikerer at dette kan bli betydelig nedrevidert.

– Konklusjonen er at året startet med bekymringer for oljeproduksjonen i Midtøsten, og tre uker senere er markedet igjen bekymret for oljeetterspørselen, sier han.

Virus rammer flytrafikken

– Hvorfor har et virus mye å si for oljeprisen?

– Et virus kan ha en del å si for oljeetterspørselen fordi det fører til fall i reisevanene til folk, sier Martinsen, som nylig ble kåret til Norges nest beste oljeanalytiker av bladet Kapital.

– Og flytrafikken er sårbar ved et større utbrudd, spesielt i Asia, legger han til.

Sars-viruset i 2003 førte til et fall i oljeetterspørselen på 230.000 fat pr.dag. Men siden 2003 har oljeetterspørselen fra flytrafikken økt med 50 prosent på global basis, og enda mer i Asia, ifølge DNB.

– Og dersom coronaviruset utvikler seg til verst tenkelige scenario, gud forby, så kan oljeetterspørselen falle med opptil 700.000 fat pr. dag i en periode, sier han.

Martinsen tror likevel ikke dette er veldig sannsynlig, for slik det ser ut nå, skal coronaviruset være mindre smittsomt og mindre dødelig enn Sars-viruset i 2003.

– Dessuten er teknologi og beredskap for å hindre smitte bedre i dag.

Forventer lagerbygging i USA

Torsdag ettermiddag kom det også ferske tall for amerikanske råoljelagre, som viste en nedgang på 0,4 millioner fat i forrige uke, til 428,1 millioner fat.

– Hva var mest overraskende med lagertallene i USA, og hvordan ser du på utviklingen der borte?

– Det mest overraskende var at alle faktorer var bedre enn ventet, og spesielt raffinerienes bruk av olje var overraskende høy. Vi forventer generelt lagerbygging i perioden som ligger foran oss, sier Martinsen.

– Hvilke faktorer kan sette et ytterligere press på oljeprisen?

– Utfordringen for oljeprisen i månedene fremover er at vi ruller inn i en periode med en mye svakere fundamental oljebalanse. Vi har antatt at Opec-kuttene blir videreført fra første til andre kvartal, men ser fortsatt en betydelig svekkelse av oljebalansen frem til sommeren, sier han.