Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser færre enheter i drift.

FÆRRE: Antall nord-amerikanske rigger falt med to i forrige uke. Foto: Katie SCHUBAUER / AFP
Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.038 rigger i operasjon per 24. januar. Det er to færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 794, ned to fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg med tre, til 676. Antallet gassrigger var 115, ned fem fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 244 rigger i drift, uendret fra uken før. I Mexicogulfen var det 21 rigger i drift, opp én fra uken før.

Baker Hughes riggtelling.