Thore Johnsen tror ESG-investorene forventer tap

– Investorene vil forvente å tape på investeringer i ESG-selskaper i forhold til investeringer i andre selskaper, sier Thore Johnsen.

FORVENTER TAP: Professor Thore Johnsen tror ikke på fondsforvalternes tese om å gjøre det bra gjennom samfunnsmessig gode investeringer. I stedet tror han de forventer tap ved å kjøpe høyt prisede ESG-aksjer. Foto: ntb scanpix

«Doing well while doing good», er et begrep når fondsforvaltere investerer i grønne aksjer. Det har ikke professor Thore Johnsen ved NHH tro på.

Grunnlaget for deres investeringer i fornybaraksjer spesielt og ESG-aksjer generelt har vært at investeringene både er bra for samfunnet og at de gir god avkastning.

Johnsen fremhever er at hans syn er det motsatte av hva fondsforvaltningsselskaper hevder.

– Investorene vil forvente å tape på investeringer i ESG-selskaper i forhold til investeringer i andre selskaper, sier han til Finansavisen.

Kuttet avkastningskravet

Det var den 7. februar at Finansavisen omtalte Sparebank 1 Markets' NEL-analyse der meglerhuset regnet seg frem til en dobling av verdien på selskapet. Den voldsomme økningen var i stor grad basert på at avkastningskravet var kuttet fra 9 til 6,5 prosent fordi NEL er en ESG-aksje. 

Investorene tar kostnaden ved forventet lavere avkastning på grønne porteføljeinvesteringer
Thore Johnsen

Johnsen savnet derfor at analysen diskuterte avkastningskravet i NEL-analysen ettersom denne effekten var så stor. Han trakk frem at han lett kunne argumentere for et avkastningskrav på over ti prosent. 

Dette ville være i tråd med dagens prising av NEL, gitt at man baserer seg på Sparebank 1 Markets antagelser om forventet kontantstrøm i NEL de kommende ti årene.

I Sparebank 1 Markets-topp Peter Hermanruds forsvar av et så lavt avkasningskrav som 6,5 prosent trakk Finansavisen frem Johnsens synspunkter knyttet til et høyere avkastningskrav, og konkluderte med at et slikt avkastningskrav ville medføre mindre grønne investeringer.

– Investorene tar kostnaden

Johnsen påpeker at hans argumenter for et høyere avkastningskrav ikke innebærer at ESG-investeringene vil bli lavere, men snarere at investorene med åpne øyne gjør ESG-investeringene med forventning om å tape på investeringene.

– Mitt poeng var det samme som Hermanruds, at stor kjøpsinteresse presser opp priser og reduserer derfor avkastningskrav for ESG-selskaper. Videre sa og skrev jeg at dette vil øke ESG-investeringer på bekostning av investeringer i fossil energi, sier Johnsen.

– Effekten av investorenes grønne porteføljeskifte kan være at vi får større investeringer i gode prosjekter og mindre i dårlige. Investorene tar kostnaden ved forventet lavere avkastning på grønne porteføljeinvesteringer, sier Johnsen.